Gilles de la Tourette

De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23 3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be rek. nr. BE55 0635 6819 7844

Gilles de la Tourette tics en dwang

praktijkdag

Dinsdag 22/10/2019

(let op nieuwe datum!)

(09u30-16u00)

Gilles de la Tourette, tics en dwang

 

Plaats: vergaderzaal, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.

 

Spreker:

Veerle Jacobs, psycholoog, lector Thomas More, expert in ticstoornissen en dwang, ervaringsdeskundige

 

Inhoud van de praktijkdag

Tics, dwanggedachten en handelingen bij kinderen. Vanwaar komen ze? Hoe ga je er mee om?

We geven je een inkijk in de complexe leefwereld van een kind met een ticstoornis en een bril en handvaten om deze kinderen te ondersteunen.

Tourette is een complex fenomeen. Om de nodige inzichten en handvaten te kunnen aanreiken richten we ons eerst op de essentie van de aandoening en het omgaan met de meest zichtbare symptomen ervan: tics.

Wat deze aandoening nog moeilijker maakt om te hanteren en voor anderen om te begrijpen zijn de verschijnselen drang en dwang. Kennis en inzicht helpen om symptomen te (h)erkennen en begrijpen. Enkel zo kan ook stigma stilaan doorbroken worden.

Tenslotte worden enige concrete tips en tools aangereikt om met Tourette om te gaan en kan ingegaan worden op vragen vanuit de praktijk.

 

 

Inschrijvingsprijs: 115 € m.i.v. de Survivalgids Gilles de la Tourette

 

 

Inschrijven via deze link.

 

De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van SURV/20191022/Tourette + naam deelnemer

 

 

 

Doelgroep van deze vorming:

 

Leerkrachten, CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren, hulpverleners, GON-begeleiders,…

 

Survivalgidsen (uitgegeven bij uitgeverij Abimo) geven concrete handvaten aan kinderen maar ook aan leerkrachten en hulpverleners rond bijzondere opvoedingsthema’s. Ze vormen de basis van deze vormingsreeks.