sensorisch profiel opmaken

De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23 3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be rek. nr. BE55 0635 6819 7844

Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.

Spreker

Karen Van Dyck, psychomotorisch therapeut bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, ondersteuner VOKAN, erkend auticoach met kleuters, kinderen en jongeren.

 

Doelgroep:

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Ondersteuningsnetwerk

Therapeuten

 

Inhoud navorming

Vanuit de basisvorming ‘over-en onder prikkeling’ gebruiken we naast observatie ook gestandaardiseerde vragenlijsten om het in kaart brengen van de sensorische prikkelverwerkingsmogelijkheden van een kind/jongere/leerling én het effect hiervan op het functioneren in de (klas)context .De prikkelverwerking biedt kansen en kwetsbaarheden op vlak van de zintuigen, gedrag, beweging, alertheid, motivatie en aandacht . Ook kwadranten (Winnie Dunn) zintuiglijke stijlen en de 7 zintuigen worden bekeken en geïnterpreteerd (Olga Bogdashina). We werken vanuit een casusvoorbeeld.

 

Wat leren we?

•Het niveau van responsiviteit (hypo- en hyperresponsiviteit) in kaart brengen op sensorische situaties in de klas en omgeving.

•Het effect hiervan op gedrag, resultaten, lichaam, motivatie, aandacht en alertheid te kunnen beschrijven

•Zintuiglijke ervaringen, compenserende sensorische en cognitieve strategieën vertalen naar de klascontext en omgeving

•Kwadranten en hypo-hyperresponsiviteit per zintuig leren correct te gebruiken.

•Interventies plannen samen met de leerkracht, ondersteuner en/of externe therapeuten

 

 

Prijs: 110 € (inclusief lichte lunch.)

 

inschrijven via deze link

 

Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)

vermeld bij betaling:SURV/20200203/SENSORISCHPROFIEL + naam deelnemer

 

 

Sensorisch profiel opmaken

Vervolgdag 'Over- en onderprikkeling voorkomen'

Navormingsdag

Maandag 03/02/2020 (09u30- 16u00)

schrijf hier in