gedrag jonge kind

Titel: Gedragsproblemen bij het jonge kind (tussen 3 en 7 jaar), Probleemgedrag begrijpen vanuit de emotionele en sociale ontwikkeling van een kind.


Datum: donderdag 24 januari 2019


van 13u30 tot 16u30


Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.


Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers uit het kleuteronderwijs en de eerste graad van het lager onderwijs.


Prijs:   65 €


Begeleiding:   Gerrit Vignero, orthopedagoog MPC Terbank, gespecialiseerd in sociaal-emotionele ontwikkelingAls leerkracht word je geregeld geconfronteerd met jonge kinderen die moeilijk begrijpbaar gedrag stellen.

Met ‘de draad’ als metafoor gaan we aan de slag om deze kleuters en kinderen te begrijpen én  te begeleiden. Het uitgangspunt is dat een goede kennis  van de emotionele en sociale ontwikkeling van een kind heel wat handvatten biedt om je beter op hem af te stemmen.

Opvoeding is als een draad die doorheen verschillende stappen ontwikkelt tussen een ouder en een kind.  Als leerkracht haak je in op de draad die tot stand gekomen is doorheen het opvoedingsproces. Bij sommige kinderen is er een kwetsbare plek in de draad, samenhangend met ontwikkelingsproblemen of een problematische thuissituatie. Met deze kwetsbare draad in het achterhoofd zoeken we ingangen om de leerling te begeleiden.


Om kinderen beter te begrijpen en te ondersteunen onderzoeken we met welke draden ze de wereld tegemoet treden en waar de kwetsbare plekjes zitten. Welke zijn de belangrijke draden van het kind? Wie zijn de hechtingsfiguren? Zijn zij betrouwbaar? Ben jij als leerkracht een belangrijke draad? Geeft de ouder zijn draad aan de leerkracht door? Ondersteunen zij de gewetensontwikkeling ? Met wie en op welke manier zijn deze kinderen verbonden? Welke zijn de intense contacten, en welke zijn de oppervlakkige, inwisselbare contacten? Hoe gaat het met andere kinderen of volwassenen stap voor stap een relatie aan? Hoe kan je de emotie van het kind vorm geven?


Inhoud:

De draad: hoe ontwikkelen kinderen emotioneel en sociaal ? 

Hoe pas je draad toe bij opvoedingsvragen? We illustreren de theorie aan de hand van een aantal filmpjes.


Gerrit Vignero is orthopedagoog in MPC Terbank te Heverlee. Ontwikkelingspedagogie heeft hem altijd geboeid en heeft geleid tot het model ‘de draad’ waar hij vorming en coaching rond geeft. Het model werd oorspronkelijk ontwikkeld voor hulpverleners die werken met cliënten met een verstandelijke beperking. Door het gebruik ervan werd duidelijk dat het model bruikbaar is bij kleuters, lagere school kinderen jongeren met probleemgedrag..  Het is mooi om te ontdekken dat er geen breuklijn bestaat tussen gewoon en bijzonder. Dezelfde  motieven en levensthema’s  lopen als een leidraad doorheen het leven. 


inschrijven via deze link.

De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van SURV/20190124/gedrag jonge kind + naam deelnemer

 Gedragsproblemen bij het jonge kind


Donderdag 24/01/2019

13u30-16u30

inschrijven

De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844