storend gedrag en de sorrybox

Titel: Omgaan met storend gedrag op school, gepast reageren via de sorrybox.


Datum en plaats:


- dinsdag 19/02/2019 (Houwaart)

Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.

(inschrijvingen afgesloten)


- dinsdag 21/05/2019 (Gent)

Plaats: lokalen van vormingsorganisatie Informant (adres wordt nog meegedeeld)

(inschrijvingen afgesloten)


Je kan je vrijblijvend voorinschrijven voor een volgende sessie in de toekomstDoelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB medewerkers uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs.


Prijs:   65 €


Begeleiding:   Eric Beke, orthopedagoog, werkt met kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Initiatienemer en coördinator Sorrybox.


Inhoud:


Tijdens de nascholing overlopen en analyseren we verschillende vormen van regel overtredend gedrag. We overlopen samen allerhande manieren om om te gaan met straffen en belonen en gaan op zoek naar een bredere manier om met negatief gedrag om te gaan. We bieden een alternatief vanuit het herstelgericht werken. Deze helpen de leerkracht en de leerling om incidenten samen te analyseren. In het negatieve gedrag worden eigen gedrag, gevoelens en gedachten uit elkaar gehaald en wordt naar herstel gewerkt.

In de vorming wordt een digitale toolbox aangereikt met methodieken om te werken rond gedragsproblemen en herstel na een conflict in of rond de school (de Sorrybox).Tijdens deze nascholing:

-Leren we verschil maken tussen een sanctiebeleid en een herstelbeleid in de klas, op school.

-Ontwikkel je inzicht in concrete werkvormen om met leerlingen te werken rond het herstellen van conflicten

-Leer je werken en praten vanuit een geweldloze communicatie met leerlingen.

-Leer je concreet  werken met de “Sorrybox”, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.inschrijvingen Houwaart afgesloten

inschrijvingen Gent afgesloten.


De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van SURV/20190229/sorryboxhouwaart + naam deelnemer of  n SURV/20190229/sorryboxgent + naam deelnemer afhankelijk van de locatie.

De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844