storend gedrag en de sorrybox

Omgaan met storend gedrag op school:

de sorrybox

Houwaart

Vrijdag 13/12/2019

13u30- 16u30

Gent

Dinsdag 15/10/2019

09u30-16u30

Titel: Omgaan met storend gedrag, gepast reageren via de sorrybox.


Datum en plaats:


- vrijdag 13/12/2019 (Houwaart)- halve dag

Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.


- dinsdag 15/10/2019 (Gent)- hele dag

Plaats: lokalen van vormingsorganisatie Informant (Neermeerskaai, 2B - Gent)


inschrijvingen Houwaart

inschrijvingen Gent
Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB medewerkers uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs. Doelgroep Gent ook begeleiders uit jongerenorganisaties. 


Prijs:   65 € (halve dag Houwaart) - 140 € (hele dag Gent)


Begeleiding:   Eric Beke, orthopedagoog, werkt met kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Initiatienemer en coördinator Sorrybox.


Inhoud:


Tijdens de nascholing overlopen en analyseren we verschillende vormen van regel overtredend gedrag. We overlopen samen allerhande manieren om om te gaan met straffen en belonen en gaan op zoek naar een bredere manier om met negatief gedrag om te gaan. We bieden een alternatief vanuit het herstelgericht werken. Deze helpen de leerkracht en de leerling om incidenten samen te analyseren. In het negatieve gedrag worden eigen gedrag, gevoelens en gedachten uit elkaar gehaald en wordt naar herstel gewerkt.

In de vorming wordt een digitale toolbox aangereikt met methodieken om te werken rond gedragsproblemen en herstel na een conflict in of rond de school (de Sorrybox).Tijdens deze nascholing:

-Leren we verschil maken tussen een sanctiebeleid en een herstelbeleid in de klas, op school.

-Ontwikkel je inzicht in concrete werkvormen om met leerlingen te werken rond het herstellen van conflicten

-Leer je werken en praten vanuit een geweldloze communicatie met leerlingen.

-Leer je concreet  werken met de “Sorrybox”, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.inschrijvingen Houwaart

inschrijvingen Gent


De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844