zelfzorg en leiderschap

Zelfzorg als voorwaarde voor authentiek leiderschap

i.s.m. Art Decoo coaching

Donderdagen

17/05, 24/05, 20/09, 04/10, 18/10/2018

15u00-17u30

inschrijvingen afgesloten.

indien interesse voor gelijkaardig aanbod, kan je je vraag richten naar info@survivalacademie.be


Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge)

http://bistrohetmooialternatief.be


Prijs: 350 € per deelnemer (5 groepsmomenten, 1 individuele coaching)


Trainers: Franky De Cooman , Eric Beke


Doelgroep: directies, leidinggevenden uit onderwijs- en welzijnssector


Dit wordt geen cursus waarbij informatie wordt doorgegeven van brein naar brein.  De reeks is eerder opgevat als een werkwinkel waarbij we op zoek gaan naar wat zelfzorg voor elk van de deelnemers kan inhouden.  Om de reeks te structureren vertrekken we van een theoretisch kader, namelijk self-compassion van Prof.  Kirsten Neff.  De handvatten die zij aanreikt vertalen we naar onszelf via diepgaande inter-actie. 

Door het creëren van veilige omgevingen vinden mensen plekken om zorgen te delen zonder dat men een oordeel velt. Doorheen de reeks is het de bedoeling een veilige omgeving te creëren waarbij we, via oefeningen en dialoog aan zelfonderzoek doen.  Het creëren van een veilige omgeving is cruciaal: sommige zaken zijn te lastig om alleen te dragen.

De laatste dag worden de inzichten rond empathisch luisteren vertaald naar een methodiek rond oplossingsgericht coachen van medewerkers.

 

Dag 1

We gaan op zoek naar de facetten waaruit zelfzorg concreet zou kunnen bestaan.  Bovendien wordt een korte introductie gegeven van de drie pijlers van zelfzorg volgens Kristin Neff. Elk van deze pijlers, samen met hoe een veilige omgeving creëren, worden verder uitgediept in de volgende sessies.


Dag 2

Veilige omgeving: Empatisch luisteren

Empathisch luisteren zorgt er voor dat de andere zich begrepen voelt.  We geven handvatten hoe empathisch te luisteren en oefenen daar op .

Pijler 1: Zacht zijn voor onszelf

Velen hebben geleerd nooit tevreden te zijn met zichzelf.  Goed is niet goed genoeg.  We beseffen dat we vriendelijk moeten zijn voor een ander, maar zijn we wel vriendelijk voor onszelf?  Veroordelen we onszelf niet te hard en te vaak?  We gaan op zoek naar de wortels van deze houding, en hoe de zelf-veroordeling te kenteren. 


Dag 3

Veilige omgeving: Zelfonthulling

We zorgen ervoor dat empatisch luisteren een  tweerichtingsverkeer wordt: indien elk een stukje van zichzelf prijsgeeft, dan gaat de interactie veel dieper.

Pijler 2: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje

‘De hel?  Dat is samenleven met een perfect iemand’.  Het is belangrijk te beseffen dat elk mens het wel eens moeilijk heeft met zichzelf.  Het feit dat we fouten maken, maakt ons tot een mens dat benaderbaar is.  Vaak vereenzelvigen we ons met dat ene negatieve trekje.  We bekijken zo’n trekje en onderzoeken of we ons hier écht mee moeten vereenzelvigen.


Dag 4

Veilige omgeving: oordeelloos luisteren

We leren kijken naar de emoties die teweeg gebracht worden door die negatieve trekjes.  Emoties worden vaak genegeerd, terwijl het oordeelloos kijken naar de emoties net essentieel is.  Emoties waar we oordeelloos kunnen naar kijken, waarbij we kunnen accepteren dat ze er zijn, hebben de gewoonte om vanzelf weg te ebben.  We gaan op zoek naar zo’n emoties en gaan er dieper op in.

Pijler 3: Mindfull kijken naar jezelf

Wat we geleerd hebben, oordeelloos luisteren naar een ander, passen we toe op onszelf.  We gaan op onderzoek bij onszelf naar de emoties die dingen teweeg brengen en kijken er naar.


Dag 5

Coaching van medewerkers

Omzetting van het empathisch luisteren naar een oplossingsgerichte methodiek om medwerkers te coachen.

Exploreren van onderliggende behoeftes bij medewerkers. Bevorderen van invloedsbesef bij medewerkers, ontdekken van hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan verandering of realiseren van gezamenlijke doelstellingen. 


Praktisch


Optimaal aantal deelnemers tussen de 8 en de 12.  6 is een absoluut minimum

De prijs bevat 1 individuele sessie (1.5 u). Aanvullende individuele coaching nadien is mogelijk. 


inschrijvingen afgesloten.

indien interesse voor gelijkaardig aanbod, kan je je vraag richten naar info@survivalacademie.be


De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE69 7340 2775 8678 op naam van Art Decoo (3360 Lovenjoel) onder vermelding van SURV/zelfzorg&leiderschap/2018 + naam deelnemer: