kalm brein/rustbox

Kalme breinen

in de klas:

de Rustbox

Houwaart

Vrijdag 07/05/2021

09u30- 16u00


Titel: Kalme breinen in de klas dankzij de Rustbox.


Datum en plaats:


Vrijdag 07/05/2021

Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot (locatie kan wijzigen afhankelijk van Covid-19 richtlijnen naar een groter lokaal)


inschrijvingenDoelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuners, CLB medewerkers uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs. . 


Prijs:   65 €


Begeleiding:   Eric Beke, psychopedagoog, werkt met kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Initiatienemer en coördinator Rustbox en Sorrybox.


Inhoud:

De Rustbox is een online-tool waar rustbrengers voor kinderen en hun leerkrachten zijn samengebracht. Daar waar voorganger de Sorrybox gericht was op het bieden van hulpmiddelen en methodieken om te werken aan herstel na een conflict, richt de Rustbox zich preventiever op methodieken en modellen om samen met het kind “rustig” te worden of blijven.

In de voormiddag worden inzichten rond de werking van het stressbrein in relatie gebracht met probleemgedrag en de dynamiek tussen leerkracht en kind. Zowel de leerkracht als het kind hebben hun “Window of Tolerance”, een venstertje waarbinnen stressvolle gebeurtenissen of innerlijke spanningen kunnen worden opgevangen. Met de Rustbox wordt een individuele rustplanner opgemaakt waarbij de leerkracht helpt zichzelf en het kind te reguleren om spanningsopbouw te verlagen en zo terug binnen het “venstertje” van het kalme brein te komen.

In de namiddag bekijken we samen de rijk gevulde “rust-o-theek”, een verzameling van methodieken die het kind en de begeleider kan helpen om hun stressniveau te reguleren. Een overgroot deel zijn non-verbale methodieken die de werking van onze hersenstam kunnen stimuleren. We proberen de inhoud af te stemmen op noden en mogelijkheden op de werkvloer en onze dagelijkse praktijk.


Tijdens deze nascholing:

  • verhogen we onze kennis over de werking van het stress-brein en de “Window of tolerance”
  • maken we in de diepte kennis met het aanbod van de rustbox en de rust-o-theek
  • leren we werken met de rustplanner en de rust-o-matic
  • leren we manieren om het kalme brein bij het kind in de klas te beïnvloeden
  • leren we meer over de emotionele spanningsopbouw en de stressdynamiek tussen leerkracht en kind,  de rol van het mentaliseren bij stressreductie.inschrijvingen


De inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs (65€). Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)
onder vermelding 20210507/kalm brein  + naam deelnemer.


Bestelbon of factuur aanvragen via info@edutech.be.

De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844