oplossingsgericht werken in het BO

Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.


Prijs: 115 € (incl. lichte lunch)


Spreker:  Tina Jacobs, orthopedagoog bij het outreach team van GAUZZ, een project voor kinderen en jongeren met een matig/ernstig verstandelijke beperking, autisme en gedragsproblemen en oplossingsgericht psychotherapeut.


Inhoud praktijkdag :

Werken met kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende problematieken is een uitdaging. Als hulpverlener hebben we vaak te maken met gevoelens van onmacht, onzekerheid, frustratie ondanks al onze inzet en goede bedoelingen. Een hoop kostbare energie gaat verloren! Nochtans kunnen we deze zinvol inzetten in onze werking. Oplossingsgericht werken legt namelijk de focus op wat wel werkt.

Vanuit het oplossingsgericht werken vertrekken we vanuit krachten, competenties en succeservaringen. Het  is niet simpelweg ‘een methodiek’ maar wel een manier van hoe je in je werk staat en interacties aangaat met je cliënten en je collega’s.

De oplossingsgerichte toobox is een handig instrument dat bestaat uit creatieve materialen en krachtige methodieken om het oplossingsgericht werken makkelijk in de praktijk om te zetten. Het kan ingezet worden in de klas of leegroep en helpt om je eigen focus te richten op mogelijkheden en krachten i.p.v. problemen. Werken met tools heeft als voordeel dat het visueel en doelgericht is. Gedurende de hele vorming worden er verschillende materialen en methodieken gebruikt en word  je zelf uitgedaagd om na te denken hoe je deze kan inzetten in je eigen werksituatie. 


Doelstellingen:

-Kennismaken met oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte vragen stellen

-Meer achtergrond verwerven rond waarom oplossingsgericht werken bij kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking een meerwaarde biedt

-Oplossingsgerichte tools, creatieve materialen en methodieken  leren inzetten in de dagelijkse werkpraktijk (klas/leefgroep) op drie verschillende niveaus  (cliënt – hulpverlener – team)

-Met een ‘oplossingsgerichte blik‘ leren kijken naar uitdagingen in het werken met kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking

-Energie en  inspiratie geven om aan de slag te gaan in de praktijk


Doelgroep:

Leerkrachten/begeleiders die werken met kinderen en jongeren met een licht/matig/ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematieken in het buitengewoon onderwijs en leefgroep.


Inhoud van de dag:

-Oplossingsgericht werken en vragen stellen in het kort

-De match tussen het oplossingsgericht werken en kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking

-De oplossingsgerichte toolbox

oTools in het werken met je cliënten individueel en in groep

oTools voor jezelf als hulpverlener

oTools voor in je team

-Aan de slag!


De opleiding is volzet!

We plannen in de toekomst een gelijkaardige sessie.

Je kan vrijblijvend voorinschrijven via deze link


Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844

vermeld bij betaling: SURV/20190322/oplossingsgericht werken  + naam deelnemer
De oplossingsgerichte toolbox

oplossingsgericht werken bij kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking 

  22/03/2019 (09u30-16u00)

De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844