voorwaarden

voorwaarden


Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingen gebeuren via de link vermeld op de website.

De Survivalacademie is een initiatief van Edutech (www.edutech.be).

Inlichtingen betreffende de vormingen en lezingen worden bij voorkeur via mail gevraagd op info@edutech.be


Betaling

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag op de rekening van Edutech (Tornooistraat 23- Holsbeek) op rek. nr BE 55 0635 6819 7844 met vermelding van code opleiding + naam deelnemer. Uitzonderingen staan vermeld op de website bij de specifieke opleiding.

Deelnemers krijgen op vraag een aanwezigheidsattest en betalingsbevestiging. Scholen of organisaties die een factuur of betalingsverzoek via mail willen kunnen deze opvragen via info@edutech.be .

Facturen kunnen opgemaakt worden tot ten laatste 14 dagen na de vorming.

Nadien is het niet meer mogelijk om een factuur te bezorgen.

 

Afgelastingen

Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaald programma, behoudt Edutech zich het recht voor om dat programma af te gelasten. De geïnteresseerden zullen tijdig verwittigd worden.


Annulatie

Geldig annuleren kan enkel door uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding een e-mail te sturen naar info@edutech.be . Bij latere annulatie wordt de school/organisatie verzocht om de volledige bijdrage te betalen. Indien je onverwachts verhinderd bent om de opleiding te volgen, mag je je laten vervangen door een collega.


Terugstortingen

Terugstortingen kunnen niet gebeuren in geval van afwezigheid of verontschuldiging voor een nascholing dichter dan 1 maand vòòr de opleiding. De volledige bijdrage dient betaald te worden.