Adi Van den Brande

Adi Van den Brande

info@survivalacademie.be


Ik ben oprichtster van adviesbureau Het lampje, een adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen – met autisme, hun ouders en scholen. Ik werk met kinderen rond hun krachten en hun ontwikkelingspunten: sociale vaardigheden, mindset, onderpresteren, leerhouding zodat ze de kracht vinden om open te bloeien.


Sinds 2005 ben ik de fiere mama van een mooie dochter.

Na 10 jaar als directie-secretaresse gewerkt te hebben in meerdere bedrijven heb ik het roer omgegooid en vatte ik de studie Banaba Buitengewoon Onderwijs (KHLeuven) aan. Ik kon dadelijk aan de slag in Woudlucht, een secundaire school voor Buitengewoon Onderwijs. Daar had ik het voorrecht om met jongeren met autisme te mogen werken. Deze jongeren daagden me uit om meer en meer van autisme te leren, wat ik met plezier deed.

Maar mijn leerhonger werd nog niet gestild. Zo verdiepte ik me in de het ontwikkelingsgericht onderwijs volgens Feuerstein (Cesmoo). Hierbij staat het blijvend geloof in structurele ontwikkeling van het kind centraal. Deze opleiding gaf me enorm veel inzicht in het leerproces van kinderen en de belangrijke plaats die een begeleider in dit proces inneemt.

Ondertussen verdiepte ik me in hoogbegaafdheid. Ik werd gebeten door andere manier van denken en van in het leven staan. Omdat deze kinderen hierdoor heel wat problemen in ons huidig schoolsysteem ondervinden, volgde ik meerdere opleidingen (Hoogbloeier) om hen en hun ouders te kunnen helpen.

Deze ouders en kinderen ondersteunen, leidde in 2014 tot de oprichting van het adviesbureau Het Lampje. Hier ondersteun ik ouders met de opvoeding van hun hoogbegaafde kind – met autisme. Ik zet hen terug sterk in hun krachten zodat ze hun kind kunnen laten openbloeien. Hierbij ga ik tevens aan de slag met de kinderen en hun scholen. Het is pas als je alle actoren ondersteunt dat er structurele verandering kunnen plaatsvinden. 

In 2015 startte ik mijn opleiding psychologie. Door enkel te focussen op hoogbegaafdheid of autisme had ik het gevoel een deel van het kind te negeren. Naar mijn gevoel is een kind veel meer dan dit stukje hoogbegaafdheid of autisme alleen. Door deze studie wil ik tevens bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek naar het samen voorkomen van hoogbegaafdheid en autisme.

Binnen de Survivalacademie richt me me vooral op de thema's hoogbegaafdheid en autisme.


contacteer me via mail