begrijpendlezenkleuters

Begrijpend lezen start in de kleuterschool


Hardop denkend voorlezen en interactief voorlezen als sterke leerkrachtvaardigheid

ONLINE 

  Vrijdag 18/10/2024

 (09u00- 12u00)

Plaats:

ONLINE via Zoom

 

Spreker

Annelies Stiers, Zorgcoördinator VIA Immaculata Tienen, Praktijklector BNB Zorgverbreding en Remediërend Leren.


Doelgroep:

deze vorming is vooral gericht naar (zorg)leerkrachten kleuterschool en eerste graad lager,  CLB medewerkers, ondersteuners,...


Prijs: 70 €


Je kan je hier inschrijven.


Inhoud navorming

Resultaten uit recent onderzoek tonen ons dat het niveau van begrijpend lezen in ons lager en secundair onderwijs nog steeds acteruit blijft gaan. Het is een misvatting te denken dat het begrijpend leesonderwijs start in de lagere school. Begrijpend lezen wordt voorbereid door begrijpend luisteren in de kleuterschool en eerste graad van het lager onderwijs. In deze navorming geef ik inzichten en een kader mee om met deze doelgroep bewust in te zetten op begrijpend luisteren en verhaalbegrip. Ken je de 5 sleutels voor effectief begrijpend lezen? We nemen de 5 sleutels onder de loep en maken de transfer naar begrijpend luisteren. Met mooi en authentiek boekenmateriaal bouwen we een krachtige luisteractiviteit op. Op deze manier werk je aan het vergroten van de kennis van de wereld en woordenschat. Hoe meer kennis kinderen hebben over het onderwerp, des te gemakkelijker ze (moeilijke) teksten over het onderwerp zullen begrijpen. Net in die wereld van kennis en woordenschat zijn bij kinderen grote verschillen. Hoe pak je dat als leerkracht aan? In deze navorming staan we hierbij stil en kijken we naar het belang en de mogelijkheden voor pre-teaching bij laag-taalvaardige kleuters. Goed begrijpend luisteronderwijs leidt tot een betere kennis van de wereld, meer woordenschatkennis en kwaliteitsvolle interacties. Bovendien bereidt het kinderen goed voor op de lagere school waar instructie over begrijpend lezen belangrijk wordt.


Wat leren we?

Tijdens deze sessie geven we aandacht aan:

-        verkennen en toepassen van de 5 sleutels voor effectief begrijpend lezen

-        verkennen en toepassen van verschillende voorleesvormen zoals hardop denkend voorlezen en interactief voorlezen

-        luisterstrategieën modelleren

-        werken met de taxonomie van Bloom, een denkkader om naast wie-, wat-, waar-, wanneer-vragen ook andere vragen te stellen die het diepere denken stimuleren en als doel hebben tot diepgaand begrip te kunnen komen

-        kleuters die minder praten en hoe je hen mee kan krijgen in het verhaal

-        oog hebben voor en gericht inspelen op de individuele verschillen en diversiteit in je klasgroep

Met de inhoud van deze sessie krijg je als leerkracht heel wat in handen om de taalvaardigheid van jouw kleuters een stevige basis te geven.