storend gedrag en de sorrybox

Omgaan met storend gedrag op school:

de sorrybox

ONLINE

Vrijdag 17/09/2021

13u30- 16u30


Titel: Omgaan met storend gedrag, gepast reageren via de sorrybox.


Datum: vrijdag 17/09/2021 13u30-16u30


Deze vorming gaat online door via ZOOM


Inschrijven:

inschrijvingen is niet meer mogelijk. VOLZET.

Je kan je vrijblijvend inschrijven op de wachtlijst. Indien er voldoende deelnemers zijn organiseren we een extra sessie.


Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuners, CLB medewerkers uit het lager onderwijs en buitengewoon lager en secundair onderwijs. . 


Prijs:   65 € 


Begeleiding:   Eric Beke, orthopedagoog, werkt met kinderen/jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Initiatienemer en coördinator Sorrybox.


Inhoud:


Tijdens de nascholing overlopen en analyseren we verschillende vormen van regel overtredend gedrag. We overlopen samen allerhande manieren om om te gaan met straffen en belonen en gaan op zoek naar een bredere manier om met negatief gedrag om te gaan. We bieden een alternatief vanuit het herstelgericht werken. Deze helpen de leerkracht en de leerling om incidenten samen te analyseren. In het negatieve gedrag worden eigen gedrag, gevoelens en gedachten uit elkaar gehaald en wordt naar herstel gewerkt.

In de vorming wordt een digitale toolbox aangereikt met methodieken om te werken rond gedragsproblemen en herstel na een conflict in of rond de school (de Sorrybox).Tijdens deze nascholing:

-Leren we verschil maken tussen een sanctiebeleid en een herstelbeleid in de klas, op school.

-Ontwikkel je inzicht in concrete werkvormen om met leerlingen te werken rond het herstellen van conflicten

-Leer je werken en praten vanuit een geweldloze communicatie met leerlingen.

-Leer je concreet  werken met de “Sorrybox”, een concrete webapplicatie met herstelmethodieken.De inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs (65€). Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)
onder vermelding 20210917/storend gedrag  + naam deelnemer.


Bestelbon of factuur aanvragen via info@edutech.be.