schrijfmotoriek

Schrijfmotoriek

Navormingsdag 09u30-16u00

20/03/2023

 inschrijven

Plaats:  vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot of grotere zaal in de buurt bij veel deelnemers of online bij Corona-uitbraak

 

Spreker

Karen Van Dyck, psychomotorisch therapeut bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, ondersteuner, erkend auticoach met kleuters, kinderen en jongeren.


Doelgroep: Voor welke leeftijd en type onderwijs?

Kleuteronderwijs: 3de kleuterklas

Lager onderwijs: 1ste, 2de en 3de leerjaar

Nieuwe ondersteuningsnetwerken (type 4, type 9, type 3, type basisaanbod en type 2)

BuBaO type 9, type 3

BuBaO basisaanbod

Therapeuten


Inhoud navorming

Ook schrijfmotorische vaardigheden ,- oefeningen en -moeilijkheden en -problemen horen bij het schrijfproces!

Zowel bij kleuters als bij lagere schoolkinderen worden basisvaardigheden aangeboden om vooral het schrijfproduct te verbeteren én wordt er vastgehouden aan de te hanteren schrijfmethode van de school. De manier van schrijven en het schrijfproces worden te weinig bekeken en aangepast. Hulpmiddelen, schrijfmotorische oefeningen,  motorische noden en maatregelen rond het schrijven zijn nochtans welkom binnen het M-decreet.  Ook kinderen met ontwikkelingsstoornissen ondervinden onvoldoende aanpassingen in hun schrijfproces.

Daarom wordt er tijdens deze studiedag aandacht besteed aan de schrijfbewegingen, pengreep, zithouding en de opbouw van de schrijfmotorische vaardigheden. Hieraan koppelen we dan de verschillende manieren van aanpak en het stimuleren van het schrijfproces.

Ook is er ruimte voor het uitwerken van een casus (er is gelegenheid voor de deelnemers om een filmpje, schrijfproduct en anamnese 2 weken ervoor door te sturen zodat dit kan worden verwerkt in de dag).

Dit kan worden doorgestuurd aan info@survivalacademie.be


Leerdoelen: Wat ga ik leren?

Ik leer procesmatig te denken en te kijken i.p.v. productgericht

Ik leer rekening te houden met de problematiek en de kenmerken van de schrijfmoeilijkheden van het individuele kind

Ik heb een zicht op het oplossingsgerichte handelen bij schrijfmotorische vaardigheden.

Ik heb zicht op de schrijfmotorische ontwikkeling binnen het zorgcontinuum

Ik sta stil bij de relatie ‘sociaal-emotionele ontwikkeling en schrijfmotoriek’

Ik heb zicht op de meerwaarde van het motorische onderzoek en observatie bij schrijfproblemen.

Ik heb nu een schematisch overzicht op ‘de begeleiding op maat’


Succescriteria: Wat kan ik na deze nascholing?

Ik kan functioneel gericht werken vanuit de fijne motoriek aan het schrijfproces binnen mijn werkcontext.

Ik kan gerichter observeren en implementeren van schrijfgerichte vragenlijsten, belevingsvragenlijsten en andere belangrijke kindgerichte aspecten binnen het schrijfproces.

‘Begeleiding op maat’ stapsgewijs leren inzetten

Verschillende schrijfmaterialen kritisch leren hanteren.

Gerichter kunnen kijken naar een schrijfmethode en schrijfoefeningen

Doelgerichter hulpmiddelen gebruiken bij het schrijfproces.Prijs: 135 € (inclusief lichte lunch.)


Inschrijven


Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)

vermeld bij betaling:

20230320/schrijfmotoriek  + naam deelnemer