meertalig voorlezen

MEER-talig voorlezen

10/02/2025

9U00-12u00

ONLINE

Schrijf je hier in


Plaats:

Online via Zoom


Spreker:

Annelies Stiers, Zorgcoördinator VIA Immaculata Tienen, Praktijklector PXL, freelancer CTO


Doelgroep:

Deze lezing is vooral gericht op (zorg)leerkrachten lagere school, schooldirecties, CLB medewerkers, ondersteuners,...


Inhoud:

In deze navorming bereiden we samen een activiteit meertalig voorlezen voor zodat je – samen met ouders – kan werken aan taalrijke kansen voor iedereen.

Het project Taalrijk Kansrijk ambieert het stimuleren van taalrijke kansen voor iedereen. We richten ons op het krachtig leren van taal in de kleuterklas, geloof in eigen kunnen als kleuterleerkracht en vertrouwen in alle kleuters en hun ouders.

Het vertrouwen tussen school, leerkracht, kleuters en hun ouders loopt als rode draad doorheen het project. Taalrijke kansen bouwen we in een drietrap op: van MEER-talig voorlezen samen met ouders, over MEER-talig vertellen met een brugje naar thuis tot MEER-talig praten tijdens alledaagse taalkansen.

We accentueren de letters 'MEER' in het woord MEER-talig bewust omdat we verschillende culturen en anders - of meertaligheid zien al een positieve uitdaging én extra kans om taalrijke kansen te creëren. We gaan voor meer taal en kwaliteitsvolle interacties, in welke taal dan ook.

We vertrekken vanuit het MEER-talig voorlezen in de klas waarin ouders uitgenodigd worden om samen met de kleuterleerkracht in de klas te komen voorlezen in de thuistaal. Via een laagdrempelige didactiek gestoeld op wetenschappelijke inzichten maken we van MEER-talig voorlezen een haalbare en doelgerichte activiteit. Het samen voorlezen bouwt een brugje zodat ouders het voorlezen doortrekken naar de thuissituatie.Prijs: 65 €Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)

vermeld bij betaling:20250210/meertalig voorlezen  + naam deelnemer