sensorisch profiel opmaken

Sensorisch profiel opmaken

Vervolgdag 'Over- en onderprikkeling voorkomen'

Navormingsdag

Nieuwe datum: vrijdag 18/03/2022

(09u30- 16u00)

schrijf hier in

Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot of grotere zaal in de buurt bij veel deelnemers of online bij Corona-uitbraak

 

Spreker

Karen Van Dyck, psychomotorisch therapeut bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen, ondersteuner VOKAN, erkend auticoach met kleuters, kinderen en jongeren.


Doelgroep:

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Ondersteuners

Therapeuten


Inhoud navorming

Vanuit de basisvorming ‘over-en onder prikkeling’ gebruiken we naast observatie ook gestandaardiseerde vragenlijsten om het in kaart brengen van de sensorische prikkelverwerkingsmogelijkheden van een kind/jongere/leerling  én het effect hiervan op het functioneren in de (klas)context .De prikkelverwerking biedt kansen en kwetsbaarheden op vlak van de zintuigen, gedrag, beweging, alertheid, motivatie en aandacht . Ook kwadranten (Winnie Dunn) zintuiglijke stijlen en de 7  zintuigen worden bekeken en geïnterpreteerd (Olga  Bogdashina). We werken vanuit een casusvoorbeeld.


Wat leren we?

•Het niveau van responsiviteit (hypo- en hyperresponsiviteit) in kaart brengen op sensorische situaties in de klas  en omgeving.

•Het effect hiervan op gedrag, resultaten, lichaam, motivatie, aandacht en alertheid te kunnen beschrijven

•Zintuiglijke ervaringen, compenserende sensorische en cognitieve strategieën vertalen naar de klascontext en omgeving

•Kwadranten en hypo-hyperresponsiviteit per zintuig leren correct te gebruiken.

•Interventies plannen samen met de leerkracht, ondersteuner en/of externe therapeutenPrijs: 115 € (inclusief lichte lunch.)


inschrijven via deze link


Betaling via rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 (op naam van Edutech, 3220 Holsbeek)

vermeld bij betaling:SURV/20220131/SENSORISCHPROFIEL  + naam deelnemer