over ons

visie

De Survivalacademie organiseert vormingen en lezingen rond bijzondere uitdagingen in opvoeding, onderwijs of hulpverlening.

 

-Leven als kind met een diagnose of beperking.

-Voor een moeilijke klas staan als leerkracht.

-Instaan voor de opvoeding of ondersteuning van een kind of gezin met specifieke noden.

- Problemen in de lerarenkamer


In bovenstaande situaties  zit een rode draad.  Het heeft vaak iets van “overleven”. Bijzondere opvoedingssituaties en vraagstukken vragen veel energie en geven stress. Chronische stress is ongezond. Ons functioneren gaat eronder lijden. Onze hersenen passen zich aan en we vallen terug op een meer primaire vorm van functioneren: een status van Survival.


Hoe overleeft een kind met een specifieke problematiek?


Als kind krijg je soms te maken met emotionele of sociale problemen die het gevolg zijn van een specifieke problematiek (bijvoorbeeld autisme, .........s meer....voorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingen gebeuren via de link vermeld op de website.

De Survivalacademie is een initiatief van Edutech (www.edutech.be).

Inlichtingen betreffende de vormingen en lezingen worden bij voorkeur via mail gevraagd op info@edutech.be


Betaling

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag op de rekening van Edutech (Tornooistraat 23- Holsbeek) op rek. nr BE 55 0635 6819 7844 met vermelding van code opleiding + naam deelnemer. Uitzonderingen staan vermeld op de website bij de specifieke opleiding.

Deelnemers krijgen een aanwezigheidsattest en betalingsbevestiging.

Scholen of organisaties die een factuur of betalingsverzoek via mail willen kunnen deze opvragen via info@edutech.be .

Na het afsluiten van het kalenderjaar wordt ook het boekjaar afgesloten en is het niet meer mogelijk facturen op te maken van een vorig jaar.

 

Afgelastingen

Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een welbepaald programma, behoudt Edutech zich het recht voor om dat programma af te gelasten. De geïnteresseerden zullen tijdig verwittigd worden.


Annulatie

Geldig annuleren kan enkel door uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding een e-mail te sturen naar info@edutech.be . Bij latere annulatie wordt de school/organisatie verzocht om de volledige bijdrage te betalen. Indien je onverwachts verhinderd bent om de opleiding te volgen, mag je je laten vervangen door een collega.


Terugstortingen

Terugstortingen kunnen niet gebeuren in geval van afwezigheid of verontschuldiging voor een nascholing dichter dan 1 maand vòòr de opleiding. De volledige bijdrage dient betaald te worden.