psychofarmaca

 Psychofarmaca

bij kinderen

Vrijdag 15/11/2024

online

13u00-16u00

Schrijf je hier in


Titel: Psychofarmaca, gedragsmedicatie voor kinderen met ADHD en andere gedrags- en emotionele problemen


Datum: Vrijdag 15 november 2024 van 13u00 tot 16u00Plaats:  ONLINE via ZoomDoelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers en ondersteuners uit het kleuter en lager onderwijs.


Prijs:   65 €


Spreker:

Dr. Peter Emmery, kinder- en jeugdpsychiater bij UZ Leuven. Hij superviseert op campus Gasthuisberg de polikliniek voor kinderen met aandachtsmoeilijkheden en hyperactiviteit-impulsiviteit of ADHD, en aanverwante ontwikkelingsproblemen zoals leerproblemen, tics en gedragsstoornissen.

   

Inhoud:

Tijdens deze studiedag wordt op een voor niet-medici begrijpelijke manier een uiteenzetting gedaan over de verschillende medicijnen die gebruikt worden in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de wetenschappelijk informatie hierover. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor vragen vanuit de praktijk.

Is Rilatine potentieel verslavend? Kan medicatie gegeven worden aan lagere school kinderen, kleuters of peuters? Welke zijn mogelijke risico’s op lange termijn van medicatie bij (jonge) kinderen?

Veel (jonge) kinderen nemen psychofarmaca als onderdeel van de behandeling van een ontwikkelingsstoornis, gedrags- of emotioneel probleem. De media kleuren het debat hierover vaak vanuit een zeer emotionele invalshoek. Welke is de huidige wetenschappelijke stand van zaken in het gebruik van medicatie bij kinderen? Wat helpt niet-medici om tussen het bos de bomen te zien?

Medicatie bij kinderen met gedragsproblemen: feiten en fictie in een emotioneel debat.


De deelnemers worden verzocht zo mogelijk concrete vragen (vooraf) in te brengen. Gelieve deze te mailen naar info@survivalacademie.beDe inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van 20241115/psychofarmaca + naam deelnemer