psychofarmaca

Titel: Psychofarmaca, gedragsmedicatie voor kinderen met ADHD en andere gedrags- en emotionele problemen


Datum: Vrijdag 20 november 2020 van 13u30 tot 16u30Plaats: Let op nieuwe lokatie:

 Kapel van het Oud College Tienen, Broekstraat 31 te 3300 Tienen.

(en NIET in het Mooi Alternatief


Doelgroep: leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers en ondersteuners uit het kleuter en lager onderwijs.


Prijs:   65 €


Spreker:

Dr. Peter Emmery, kinder- en jeugdpsychiater bij UZ Leuven. Hij superviseert op campus Gasthuisberg de polikliniek voor kinderen met aandachtsmoeilijkheden en hyperactiviteit-impulsiviteit of ADHD, en aanverwante ontwikkelingsproblemen zoals leerproblemen, tics en gedragsstoornissen.

   

Inhoud:

Tijdens deze studiedag wordt op een voor niet-medici begrijpelijke manier een uiteenzetting gedaan over de verschillende medicijnen die gebruikt worden in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de wetenschappelijk informatie hierover. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor vragen vanuit de praktijk.

Is Rilatine potentieel verslavend? Kan medicatie gegeven worden aan lagere school kinderen, kleuters of peuters? Welke zijn mogelijke risico’s op lange termijn van medicatie bij (jonge) kinderen?

Veel (jonge) kinderen nemen psychofarmaca als onderdeel van de behandeling van een ontwikkelingsstoornis, gedrags- of emotioneel probleem. De media kleuren het debat hierover vaak vanuit een zeer emotionele invalshoek. Welke is de huidige wetenschappelijke stand van zaken in het gebruik van medicatie bij kinderen? Wat helpt niet-medici om tussen het bos de bomen te zien?

Medicatie bij kinderen met gedragsproblemen: feiten en fictie in een emotioneel debat.


De deelnemers worden verzocht zo mogelijk concrete vragen (vooraf) in te brengen. Gelieve deze te mailen naar info@survivalacademie.be Psychofarmaca

bij kinderen

Vrijdag 20/11/2020

13u30-16u30

Inschrijven via deze link.

De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van 20201120/psychofarmaca + naam deelnemer

De survivalacademie is een initiatief van Edutech

adres: Tornooistraat 23  3220 Holsbeek

Email: eric.beke@edutech.be   rek. nr. BE55 0635 6819 7844