Tics dwang en Tourette

Gilles de la Tourette, tics en dwang


Plaats: 

Sint Mauruszaal, Sint Maurusstraat, 5, 3220 Holsbeek (vlakbij E314)


Spreker:

Veerle Jacobs, psycholoog, lector Thomas More, expert in ticstoornissen en dwang, ervaringsdeskundige


Inhoud van de praktijkdag

Tics, dwanggedachten en handelingen bij kinderen. Vanwaar komen ze? Hoe ga je er mee om?

We geven je een inkijk in de complexe leefwereld van een kind met een ticstoornis en een bril en handvaten om deze kinderen te ondersteunen.

Tourette is een complex fenomeen. Om de nodige inzichten en handvaten te kunnen aanreiken richten we ons eerst op de essentie van de aandoening en het omgaan met de meest zichtbare symptomen ervan: tics.

Wat deze aandoening nog moeilijker maakt om te hanteren en voor anderen om te begrijpen zijn de verschijnselen drang en dwang. Kennis en inzicht helpen om symptomen te (h)erkennen en begrijpen. Enkel zo kan ook stigma stilaan doorbroken worden.

Tenslotte worden enige concrete tips en tools aangereikt om met Tourette om te gaan en kan ingegaan worden op vragen vanuit de praktijk.Inschrijvingsprijs: 120 € m.i.v. de Survivalgids Gilles de la TouretteInschrijven via deze link.


De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van 210423/ticsdwang+ naam deelnemer
Tics, dwang en

Gilles de la Tourette  

praktijkdag owv Corona verplaatst naar 

Vrijdag 29/10/2021


(09u30-16u00)

Doelgroep van deze vorming:


Leerkrachten, CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren, hulpverleners, GON-begeleiders,…


Survivalgidsen (uitgegeven bij uitgeverij Abimo) geven concrete handvaten aan kinderen maar ook aan leerkrachten en hulpverleners rond bijzondere opvoedingsthema’s. Ze vormen de basis van deze vormingsreeks.