nieuwe autoriteit en verstandelijke beperking

Het ijzer smeden als het koud is:

werken volgens de nieuwe autoriteit bij volwassenen met verstandelijke beperkingen

Vrijdag 

20/05/2022

(nieuwe datum)

Inschrijven
Titel: Nieuwe autoriteit bij volwassenen met verstandelijke beperkingen: het ijzer smeden als het koud is.


Datum: vrijdag 20/05/2022


van 09u30 tot 16u00


Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.


Doelgroep: begeleiders en stafleden die werken met mensen met verstandelijke beperkingen


Prijs:   120 €  (incl. lunch)


Begeleiding:   De Groeiwinkel- Jules Schoubben


Inhoud:


In deze introductie krijg je inzicht in de basishouding van nieuwe autoriteit aan de hand van de 4 ankerfuncties met het oog op een positieve relatie met de volwassene. We focussen op jouw werksetting zodat je meteen al concreet aan de slag kan met een aantal dingen. We denken na over volgende vragen:

- Wat zijn onze huidige routines? Zijn ze voldoende aangepast aan onze doelgroep en zijn ze voldoende duidelijk? 

- Hoe kunnen we onze aanwezigheid nog sterker inzetten? Hoe aanwezigheid creëren op plaatsen waar we niet zijn? Hoe kunnen we belangrijke afwezigen, toch betrekken?

- Hoe bouw je een steunnetwerk uit?  Een steunnetwerk is één van de basispijlers om het hoofd te bieden ten aanzien van probleemgedrag.  Als "iedereen mee" is, wordt het probleemgedrag hanteerbaar en verkleint de machteloosheid.

- Hoe blijf je uit een machtsstrijd en blijf je toch grenzen trekken? We leren het ijzer smeden als het koud is. 

Tijdens deze vormingsdag krijg je zicht op hoe nieuwe autoriteit en geweldloos verzet een antwoord kan bieden op probleemgedrag van volwassenen met een verstandelijke beperking (an dan niet in een voorziening).


Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is een omvattende manier om met probleemgedrag om te gaan. Het geeft concrete handvatten om samen met het ganse team van de voorziening en andere betrokkenen sterker staan ten aanzien van het probleemgedrag. Het geeft kansen om samen grenzen te trekken en tegelijk te werken aan een positieve relatie met de cliënt.


Volgende elementen worden verder toegelicht en uitgediept:

•Hoe bouw je een steunnetwerk uit. "Iedereen mee" of bij nieuwe autoriteit "steunnetwerk uitbouwen" is één van de basispijlers om het hoofd te bieden ten aanzien van probleemgedrag.  Als "iedereen mee" is, wordt het probleemgedrag hanteerbaar en verkleint de machteloosheid?

•Hoe blijf je uit een machtsstrijd (het ijzer smeden als het koud is) en blijf je toch grenzen trekken?

•Hoe blijf je bouwen aan een positieve relatie met de cliënt. Zowel preventief als na conflicten of moeilijkheden. De plaats van herstelgericht werken binnen nieuwe autoriteit?


Tijdens deze vormingsdag krijg je zicht op hoe nieuwe autoriteit en geweldloos verzet een antwoord kan bieden op probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking.


Inschrijven voor deze sessie kan via deze link.


De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van 20220520 nieuwe autoriteit verst.beperking + naam deelnemer