Nieuwe autoriteit op school

Het ijzer smeden als het koud is:

werken volgens de nieuwe autoriteit


20/01/2023 (let op nieuwe datum!)

Inschrijven
Titel: Het ijzer smeden als het koud is.


Datum: vrijdag 20/01/2023 (let op: niet op 26 april 2022 zoals vermeld in nieuwsbrief)


van 09u30 tot 16u00


Plaats: vergaderzaal ’t Mooi Alternatief, Kasteeldreef, 2, Houwaart (Tielt-Winge) nabij Aarschot.


Doelgroep: leerkrachten en Zo Co derde tot zesde leerjaar


Prijs:   120 €  (incl. lunch)


Begeleiding:   De Groeiwinkel- Joke Dekerf


Inhoud:


In deze introductie krijg je inzicht in de basishouding van nieuwe autoriteit aan de hand van de 4 ankerfuncties met het oog op een positieve relatie met het kind. We focussen op jouw werksetting zodat je meteen al concreet aan de slag kan met een aantal dingen. We denken na over volgende vragen:

- Wat zijn onze huidige routines? Zijn ze voldoende aangepast aan onze doelgroep en zijn ze voldoende duidelijk? 

- Hoe kunnen we onze aanwezigheid nog sterker inzetten? Hoe aanwezigheid creëren op plaatsen waar we niet zijn? Hoe kunnen we belangrijke afwezigen, toch betrekken?

- Hoe bouw je een steunnetwerk uit?  Een steunnetwerk is één van de basispijlers om het hoofd te bieden ten aanzien van probleemgedrag.  Als "iedereen mee" is, wordt het probleemgedrag hanteerbaar en verkleint de machteloosheid.

- Hoe blijf je uit een machtsstrijd en blijf je toch grenzen trekken? We leren het ijzer smeden als het koud is. 

Tijdens deze vormingsdag krijg je zicht op hoe nieuwe autoriteit en geweldloos verzet een antwoord kan bieden op probleemgedrag van jongeren, thuis, op school of in de voorziening.


Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is een omvattende manier om met probleemgedrag van jongeren om te gaan. Het geeft concrete handvaten om samen met het ganse team van de school, ouders en andere betrokkenen sterker staan ten aanzien van het probleemgedrag. Het geeft kansen om samen grenzen te trekken en tegelijk te werken aan een positieve relatie met de jongere.


Volgende elementen worden verder toegelicht en uitgediept:

•Hoe bouw je een steunnetwerk uit. "Iedereen mee" of bij nieuwe autoriteit "steunnetwerk uitbouwen" is één van de basispijlers om het hoofd te bieden ten aanzien van probleemgedrag, thuis en op school.  Als "iedereen mee" is, wordt het probleemgedrag hanteerbaar en verkleint de machteloosheid?

•Hoe blijf je uit een machtsstrijd (het ijzer smeden als het koud is) en blijf je toch grenzen trekken?

•Hoe blijf je bouwen aan een positieve relatie met de jongere. Zowel preventief als na conflicten of moeilijkheden. De plaats van herstelgericht werken binnen nieuwe autoriteit?


Tijdens deze vormingsdag krijg je zicht op hoe nieuwe autoriteit en geweldloos verzet een antwoord kan bieden op probleemgedrag van jongeren, thuis en op school.


Inschrijven voor deze sessie kan via deze link.


De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs op rek. nr. BE 55 0635 6819 7844 op naam van Edutech (3220 Holsbeek) onder vermelding van SURV/20230120/nieuwe autoriteit + naam deelnemer